top of page

Wat is orthomoleculaire geneeskunde ?

 

De orthomoleculaire geneeskunde kan je bekijken als een combinatie van menselijke fysiologie en voedingswetenschappen. Bij orthomoleculaire therapie keer je terug naar de biochemie van voedingsstoffen. Je zoomt in op hoe voeding eruit ziet op moleculair niveau en welke functies alle stoffen in ons lichaam vervullen.  

 

Het teruggaan naar de opbouw van voeding leert ons hoe tekorten of overschotten van stoffen bepaalde verstoringen in ons lichaamsprocessen teweegbrengen. Deze, vaak ongemerkte, verstoringen leiden op lange termijn tot het ontstaan van chronische ziektebeelden.

 

Typische voorbeelden hiervan zijn diabetes, hart- en vaatziekten, allergieën en intoleranties, darm- en verteringsproblemen, inflammatoire aandoeningen zoals reumatoïde artritis en prikkelbare darmsyndroom, stress-gerelateerde problemen, slaapproblematiek, CVS, fibromyalgie, wederkerende infecties, burn-out, overgewicht, schildklierproblemen, auto-immuunziekten, kanker... noem maar op. 

Allemaal zijn ze een gevolg van chronisch verstoorde werkingsmechanismen in ons lichaam. 

 

Door het lichaam orthomoleculair te benaderen, wordt duidelijk dat wij pas optimaal kunnen functioneren als wij onszelf van de juiste bouwstoffen kunnen voorzien. De nood aan bouwstoffen is daarnaast vaak ook individueel verschillend en afhankelijk van de situatie of omgeving.  

 

De orthomoleculaire geneeskunde brengt de patiënt met zijn of haar klachten volledig in kaart en bekijkt hoe klachten tot stand zijn kunnen komen. Pas als de oorzaak begrepen wordt, kan je een gepaste aanpak hanteren. Via gepaste voeding, kruiden, vitaminen, mineralen, aminozuren, probiotica, vetzuren en levensstijl advies kunnen bepaalde processen weer recht getrokken worden. Vaak is het zo dat als het dominante proces wordt hersteld, dat ook andere klachten verbeteren. 

 

Wat is kPNI ?

 

kPNI staat voor klinische Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologie.
Het is een relatief nieuwe wetenschap die zich bezig houdt met het onderzoeken van de samenhang tussen de psyche (gedachten en gevoelens), het zenuwstelsel, het hormoonstelsel en het immuunsysteem en de klinische toepassing daarvan in kaart brengt. 

 

De kPNI vertrekt vanuit de wetenschap dat alle lichaamsprocessen innig met elkaar verbonden zijn en dat de verstoorde functie van het ene proces ook leidt tot een verstoring op andere plaatsen. 

In de reguliere geneeskunde werden steeds meer en meer specialisaties opgesplitst waarbij men zich binnen een specialisme voraal focust op één deel van het lichaam. De patient wordt zo vaak herleidt tot een verzameling van organen die individueel van elkaar zouden fungeren en die elke apart behandeld worden door hun eigen specialist.

 

De kPNI tracht deze specialisaties terug samen te brengen onder een koepel waarbij de patiënt als een geheel wordt bekeken. De patiënt wordt als ‘mens’ behandeld, een mens met waarin ook zijn/haar persoonlijkheid en situatie een grote rol speelt in het ziekte en genezingsproces. 

De kPNI verdiept zich in de exacte werkingsmechanismen en wisselwerking tussen alle systemen in ons lichaam. Met behulp van biochemie, menselijke fysiologie en een evolutionaire kijk reikt de kPNI de nodige tools aan om verstoringen te herstellen op een natuurlijke manier.

bottom of page